Kom ik in aanmerking?

Welkom bij de online aanvraagmodule voor de cofinancieringsregeling LEF van de gemeente Alphen aan den Rijn en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA). Bekijk de website van de EDBA voor meer informatie over de regeling. Om in aanmerking te komen voor de LEF-regeling moet uw aanvraag aan een aantal criteria voldoen. Beantwoord onderstaande vragen. U ziet dan direct of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.

Ik heb al een aanvraag openstaan

Het Economisch Actieprogramma beschrijft hoe de gemeente Alphen aan den Rijn zich economisch wil ontwikkelen. Uw project moet bijdragen aan het realiseren van de economische doelstellingen:
  • Het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat
  • Passende aansluiting van onderwijs – en bedrijfsleven
  • De ontwikkeling naar een groene en circulaire economie
  • Uitbouwen van de vrijetijdseconomie
Bekijk de doelen van het Economisch Actieprogramma
Enkel projecten die nog niet gestart zijn en de cofinanciering nodig hebben voor de uitvoering van het project kunnen aanspraak maken op een cofinanciering. Wij verstaan onder een gestart project dat de activiteiten waarvoor cofinanciering wordt aangevraagd al gestart zijn vóór indiening en/of dat er al kosten zijn gemaakt voor de subsidiabele activiteiten. Indien een project al is gestart wordt er vanuit gegaan dat cofinanciering niet meer noodzakelijk is om tot uitvoering van het project te komen.
Samenwerkende partijen kunnen bestaan uit twee of meer ondernemingen, stichtingen, kennisinstellingen en overheden. Met deze voorwaarde willen de gemeente en de EDBA zoveel mogelijk (nieuwe) samenwerkingen tussen partijen en sectoren stimuleren. Een samenwerkingsovereenkomst waarin deze samenwerking wordt vastgelegd is verplicht.
Indien u voor dit project al een andere subsidie van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft ontvangen, dan komt u niet meer in aanmerking voor cofinanciering vanuit de LEF-regeling.
Indien één van de initiatiefnemers een onderneming betreft, wil de gemeente controleren of met de subsidieverlening de staatsteundrempels niet worden overschreden. Met een ‘verklaring de-minimissteun’ kan de betreffende aanvrager aangeven dat de onderneming voldoet aan de eisen van de de-minimis verordening


De aanvragers brengen zelf minimaal 40% van de totale subsidiabele kosten in. Dit hoeft geen eigen bijdrage te zijn, maar kan ook bestaan uit financiering door andere subsidieverstrekkers, zoals regio of provincie. Uren kunnen niet opgevoerd worden als cofinanciering. Er moet sprake zijn van een sluitende en realistische begroting.
Een belangrijke voorwaarde is dat het project een vernieuwend karakter heeft. De activiteiten uit het project zijn bijvoorbeeld nog niet eerder in de gemeente uitgevoerd, is vernieuwend t.o.v. bestaande activiteiten rondom dit onderwerp, de aanpak is vernieuwend of er is sprake van een unieke samenwerking tussen verschillende partijen/sectoren.